Jesteś tutaj: liderkredyty.pl > Podatki > Największa ulga podatkowa

Rodzaje zabezpieczeń kredytów

Zabezpieczenia kredytów mogą przyjmować różnorakie formy. Rodzaje zabezpieczeń kredytów Są one dostosowane do aktualnych możliwości finansowo-ekonomicznych danego klienta i kredytobiorcy. W ten sposób bank może się odpowiednio zabezpieczyć w razie niespłacalności kredytobiorcy, a klient może cieszyć się kredytem na odpowiednią kwotę. Występują następujące rodzaje zabezpieczeń kredytu.

Przede wszystkim hipoteka. Jest to zabezpieczenie, które obciąża nieruchomość dłużnika prawem do dochodzenia roszczeń przez wpis do ksiąg wieczystych. Dzięki temu wierzyciel otrzymuje pierwszeństwo w dochodzeniu swych praw nawet jeśli nieruchomość zmieni właściciela.

Kolejnym rodzajem zabezpieczenia kredytu jest zastaw. On z kolei dzieli się na zastaw na zasadach ogólnych, który dotyczy przedmiotów ruchomych; na zastaw rejestrowy, który może być ustanowiony na rzeczach ruchomych kredytobiorcy; oraz zastaw na prawach, który dotyczy praw zbywalnych np. papierów wartościowych.

Zabezpieczenie kredytu stanowi również przewłaszczenie na zabezpieczenie, które to upoważnia kredytodawcę do przewłaszczenia ruchomych przedmiotów na pokrycie roszczeń z tytułu niespłaconego kredytu. Rodzaje zabezpieczeń kredytów

Innym zabezpieczeniem kredytu jest blokada rachunków bankowych. Opiera się ona głównie na wyodrębnieniu środków na rachunku bankowym bądź też powierzonych bankowi depozytów należących do kredytobiorcy.

Formą zabezpieczenia kredytu jest również kaucja. Rodzaje zabezpieczeń kredytów Jest ona o tyle dobra, że kredytobiorca składa kredytodawcy odpowiednie zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych, bonów oszczędnościowych, papierów wartościowych lub innych przedmiotów wartościowych w których jest posiadaniu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.