Jesteś tutaj: liderkredyty.pl > Emerytury > Fundusz inwestycyjny dla emerytury

Rodzaje bezrobocia

{AAA|BBB|CCC} Bezrobocie z jednej strony stan w którym znajduje się obywatel nie posiadający w danym okresie czasu żadnego płatnego zajęcia, zaś z drugiej strony to wszelkie zasoby siły roboczej zmniejszone o zatrudnionych. Rodzaje bezrobocia To sytuacja na rynku pracy, kiedy obywatele państwa chcą pracować, jednak aktualnie nie mogą znaleźć żadnego zatrudnienia.

Wyróżniamy różne rodzaje bezrobocia. Pierwszym z nich jest bezrobocie frykcyjne. Jest ono związane z przemieszczaniem siły roboczej w układzie przestrzennym pionowym i poziomym. Kolejnym rodzajem jest bezrobocie dobrowolne. Obejmuje ono osoby pozostające bez pracy z własnej woli, bądź też przez niewystarczającą kwotę stawek płacowych na rynku. Przeciwstawne do dobrowolnego jest bezrobocie przymusowe. Osoby pozostają bez pracy, mimo że podjęłyby prace za obowiązującą na rynku stawkę, jednak nie ma wolnych miejsc. Następnym rodzajem bezrobocia jest bezrobocie sezonowe. Rodzaje bezrobocia Wynika ono z sezonowości zapotrzebowania na określony rodzaj pracy. Przeciwieństwem do tego bezrobocia jest bezrobocie długookresowe. Obejmuje ono osoby, które pozostają bez pracy przez 6 do 12 miesięcy. Kolejne bezrobocie to bezrobocie chroniczne. Stanowi pewien dodatkowy rodzaj bezrobocia długookresowego. Dotyczy ono ludzi, którzy pozostają bez pracy przynajmniej 12 miesięcy. Jeszcze innym rodzajem bezrobocia jest bezrobocie strukturalne , które powstaje, kiedy struktura zapotrzebowania przedsiębiorstw na pracę nie odpowiada jej podaży. Następnie mamy bezrobocie koniunkturalne. Mamy z nim do czynienia wtedy, kiedy łączny popyt na pracę jest niski. Wynika to ze spadku koniunktury w gospodarce. Rodzaje bezrobocia Gdy obniżają się globalne wydatki i spada produkt to bezrobocie rośnie wszędzie, bez względu na inne czynniki niezmienne.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.