Jesteś tutaj: liderkredyty.pl > Zasiłek > Zasiłek opiekuńczy

Przyczyny i skutki inflacji

Inflacja to zjawisko, przed którym przestrzec się chce każde państwo. Przyczyny i skutki inflacji Gdyby opowiedzieć w skrócie na czym właściwie polega inflacja, to byłby to pewien proces gospodarczy, który przejawia się trwałym wzrostem ogólnego poziomu cen w określonym czasie. Chodzi o to, że wartość pieniądza nie jest współmierna z jego ilością. Dowodzi to zasadzie, że im pieniędzy więcej w obiegu, tym mniejszą mają one wartość.

Za główną przyczynę inflacji uważa się przede wszystkim niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych. Prowadzi on w ten sposób do zagregowanej podaży czyli np. embargo na import ropy naftowej. Doprowadza to do inflacji zwanej inflacją kosztową. Kolejną przyczyną jest wzrost zagregowanego popytu w gospodarce. Inflacja taka nazywa się inflacją popytową.

Jeśli zaś chodzi o skutki inflacji, to najważniejszym z nich jest to, że sieje ona niesamowite spustoszenie jeśli chodzi o gospodarkę danego kraju. Przyczyny i skutki inflacji W ten sposób powoduje ona wiele negatywnych skutków ekonomicznych. Stanowi je m.in.: względne zmniejszenie się dochodów osób, których nominalne dochody są stałe; kiedy inflacja jest niska to konsumentom łatwiej jest porównywać ceny oferowane przez różnych sprzedawców, zaś w momencie jej gwałtownego wzrostu inflacji  ludzie dążą do utrzymywania mniejszych zasobów gotówki, co związane jest z pewnymi kosztami, jak np. koszty dojazdu do bankomatu.

Negatywne oddziaływanie na gospodarkę zależy od skali inflacji i długości utrzymywania się zjawisk inflacyjnych, najbardziej niebezpieczna jest inflacja nieoczekiwana, bowiem pojawia się ona nieoczekiwanie i jej skutki w zasadzie są trudne do przewidzenia podobnie jak ciężko rozgryźć jak z taka inflacją walczyć. Przyczyny i skutki inflacji Efekty galopującej inflacji są nieprzewidywalne, zniekształca ona bowiem cały istniejący układ dochodów i aktywów dokonując losowej redystrybucji dochodów.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.