Jesteś tutaj: liderkredyty.pl > Finanse > Oszczędzaj systematycznie

Produktywność przeciętna i końcowa

Produktywność jest to pojęcie wykorzystywane przede wszystkim przy badaniach rynku. Produktywność przeciętna i końcowa Warto więc wiedzieć czym ona jest i na co ma wpływ oraz jaki właściwie istnieje jej podział. Z definicji wynika, że produktywność jest to stosunek ilości wytworzonej oraz sprzedanej produkcji w określonym i rozpatrywanym okresie, do ilości wykorzystywanych lub zużytych zasobów wejściowych. Istotne jest tutaj zaznaczenie, że zasoby wejściowe to różnego rodzaju zasilenia systemu i zasoby systemu, które są wykorzystywane do wytworzenia produktu końcowego. Warto również wiedzieć czym w takim przypadku jest produkt całkowity – stanowi go całkowita wielkość produkcji wytworzonej w jednostce czasu.

Produktywność dzielimy na produktywność przeciętną i końcową. Produktywność przeciętna jest to ilość produktu całkowitego przypadająca na jednostkę czynnika wytwórczego. Produktywność przeciętna i końcowa Posiłkując się przykładem, oznacza to mniej więcej ilość wszystkich wyprodukowanych krzeseł jakie przypadają na jednego pracownika danej firmy.

Natomiast produktywnością końcową określa się stosunek przyrostu wielkości produkcji całkowitej do przyrostu zatrudnienia o 1 jednostkę. Chodzi więc o to, o ile więcej krzeseł jest w stanie wyprodukować dany zakład, jeśli zatrudni jednego dodatkowego pracownika.

Cały proces między produktywnością przeciętną, a końcową dzielimy na trzy etapy. Pierwszy z nich stanowi moment, kiedy nakład czynnika zmiennego rośnie od zera do takiej wielkości, dla której produktywność przeciętna jest maksymalna. Produkt  przeciętny wtedy rośnie. Etap drugi stanowi taki przedział nakładu czynnika zmiennego, w ramach którego produktywność przeciętna spada. Także produktywność końcowa spada, lecz pozostaje ciągle dodatnia. Produktywność przeciętna i końcowa W tym przedziale znajdzie się racjonalny producent. Etap trzeci następuje wtedy, kiedy produktywność przeciętna ciągle spada, zaś produktywność końcowa przybiera wartości ujemne.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.