Jesteś tutaj: liderkredyty.pl > Prawo podatkowe w Polsce > Co kształtuje system podatkowy danego kraju?

Polityka fiskalna

Polityka fiskalna stanowi zbiór różnego rodzaju decyzji, które podejmuje rząd danego kraju i dotyczą one przede wszystkim ogólnie pojętego opodatkowania oraz wydatków kraju. Polityka fiskalna Jest to rodzaj polityki gospodarczej, w której skład wchodzą wszelkie wydatki rządów, podatki, które płaca obywatele, a także rożnego rodzaju transfery, które w pośredni lub bezpośredni sposób wpływają na poziom zagregowanych wydatków w gospodarce danego kraju.

Imperialistyczna polityka fiskalna to wysokie wydatki państwa lub niskie podatki ze strony podatników. Natomiast restrykcyjna polityka fiskalna oznacza niskie wydatki państwa lub wysokie podatki lub oba składniki jednocześnie. Najczęściej w celu zachowania równowagi ekspansywna polityka fiskalna wymaga twardej restrykcyjnej polityki pieniężnej i odwrotnie.

Głównymi celami polityki fiskalnej w danym państwie jest przede wszystkim redystrybucja dochodów, a to z kolei ma za zadanie ustabilizować gospodarkę. Polityka fiskalna Takiej stabilizacji można dokonać wykorzystując dochody i wydatki budżetu państwa w celu pobudzania, bądź tez hamowania jeśli istnieje taka potrzeba, aktywności gospodarki odpowiednio do wszelkich potrzeb, które wynikają z takiego, czy innego cyklu gospodarczego.

Instrumentami polityki fiskalnej jest na pewno możliwość bezpośredniego i pośredniego oddziaływania narzędzi polityki fiskalnej na gospodarkę. Można ją podzielić na dwie odrębne grupy. Po pierwsze: oddziaływanie po stronie dochodów budżetowych czyli podatki bezpośrednie – dochody od osób fizycznych i prawnych, ulgi i zwolnienia  podatkowe, skale podatkowe; podatki pośrednie – VAT, akcyzowy, importowy. Polityka fiskalna Po drugie: oddziaływanie po stronie wydatków budżetowych, które stanowią dotacje na finansowanie bieżących zadań gospodarczych, wydatki gospodarcze bieżące w sferze budżetowej, wydatki majątkowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.