Jesteś tutaj: liderkredyty.pl > Finanse > Oszczędzaj systematycznie

Kategorie kosztów

Koszty są to wyrażone za pomocą pieniędzy wartości nakładów takich jak praca czy kapitał, zużyte w celu wytworzenia określonego dobra materialnego, produktu, czy tez konkretnej usługi. Kategorie kosztów Wyróżniamy różne kategorie kosztów podzielone ze względu na dwa główne rodzaje. Pierwszym z nich jest koszty w krótkim okresie czasu, zaś drugi stanowią koszty w długim okresie czasu. Te drugie dzielimy na długookresowe koszty całkowite, długookresowe koszty i długookresowe koszty marginalne. Nieco bardziej szczegółowy podział zachodzi, gdy mamy do czynienia z kosztami w krótkim okresie czasu.

Pierwszą podkategorią kosztów w krótkim okresie czasu są całkowite koszty stałe. Ponosi je przedsiębiorstwo niezależnie od tego jaka jest jego wielkość. Koszty te muszą istnieć nawet wtedy, kiedy produkcja wynosi zero, bowiem są to koszty związane z ochroną majątku, konserwacją, czy chociażby dzierżawą lokali, gruntu, a także wszelakie płace kierownictwa.

Następnym rodzajem są całkowite koszty zmienne. Kategorie kosztów Związane one są z wykorzystywaniem różnych czynników produkcji, których ilości wzrastają, albo zmniejszają się w zależności od tego jakie są rozmiary produkcji. Tempo wzrostu jest nierównomierne, początkowo rośnie wolniej następnie po przekroczeniu pewnego poziomu zaczyna rosnąć szybciej. Koszty zmienne obejmują w takim przypadku majątek ruchomy i wszelkie zaopatrzenie biurowe.

Następne są koszty całkowite. Są one sumą kosztów stałych i zmiennych przy każdym poziomie produkcji. Wykres takich kosztów całkowitych zaczyna się na początku krzywej kosztów stałych całkowitych.

Oczywiście można wyróżnić więcej kategorii kosztów, jednak te trzy są najbardziej podstawowe i stanowią podstawy kosztów jakie ponosi dane przedsiębiorstwo. Kategorie kosztów Inne kategorie stanowią w zasadzie różne wariacje związane z wszelkim kosztami przedsiębiorstwa.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.