Jesteś tutaj: liderkredyty.pl >Artykuły dla kategorii ‘Kredyty i pożyczki

Rodzaje zabezpieczeń kredytów

Zabezpieczenia kredytów mogą przyjmować różnorakie formy. Są one dostosowane do aktualnych możliwości finansowo-ekonomicznych danego klienta i kredytobiorcy. W ten sposób bank może się odpowiednio zabezpieczyć w razie niespłacalności kredytobiorcy, a klient może cieszyć się kredytem na odpowiednią kwotę. Występują następujące rodzaje zabezpieczeń kredytu. Przede wszystkim hipoteka. Jest to zabezpieczenie, które obciąża nieruchomość dłużnika prawem do dochodzenia roszczeń przez wpis do ksiąg wieczystych. Dzięki temu wierzyciel otrzymuje pierwszeństwo w dochod

Zabezpieczenia kredytów

Banki bardzo często domagają się od swojego klienta zabezpieczenia kredytu, który jest zaciągany. Jest to praktyka stosowana przede wszystkich przy kredytach na dużą sumę pieniędzy. Bank w ten sposób się zabezpiecza, ograniczając w ten sposób ryzyko nie spłacenia kredytu przez kredytobiorcę.  Zabezpieczenia powinny zapewnić odzyskanie zaangażowanej sumy kredytowej wraz z odsetkami, prowizjami i wszelkimi opłatami związanymi z kredytem. Jeśli chodzi o podstawową gwarancję spłaty kredytu dla banku powinna przeanalizowana sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy czyli

Kredyt odwrócony

Z emerytury jest ciężko wyżyć, co zostało już wielokrotnie udowodnione w naszym kraju. Jest to jedna z opcji zarobku i utrzymania się, będąc w wieku emerytalnym. Jednak często nie wystarczy to na zakupienie żywności, czy opłacenie leków. Dlatego wielu emerytów potrzebuje dodatkowych pieniędzy, a bardzo często nie może liczyć na pomoc ze strony innych. Z tego też powodu, jeśli taki emeryt czy rencista posiada swój własny dom, bądź mieszkanie, to może się starać o przyznanie mu kredytu odwróconego, zwanego również kredytem rewersyjnym. Jest to odwrócony kredyt hi