Jesteś tutaj: liderkredyty.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka i finanse

Przyczyny i skutki inflacji

Inflacja to zjawisko, przed którym przestrzec się chce każde państwo. Gdyby opowiedzieć w skrócie na czym właściwie polega inflacja, to byłby to pewien proces gospodarczy, który przejawia się trwałym wzrostem ogólnego poziomu cen w określonym czasie. Chodzi o to, że wartość pieniądza nie jest współmierna z jego ilością. Dowodzi to zasadzie, że im pieniędzy więcej w obiegu, tym mniejszą mają one wartość. Za główną przyczynę inflacji uważa się przede wszystkim niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych. Prowadzi on w ten sposób do zagregowanej

Podział przedsiębiorstw

Każde przedsiębiorstwo posiada pewne cechy charakterystyczne, dzięki którym jest rozpoznawalne na rynku krajowym, czy nawet światowym. Głównie chodzi o różne cechy dotyczące głównej funkcji danego przedsiębiorstwa, czy chociażby ze względu na świadczone przez przedsiębiorstwo usługi. Wyróżniamy cztery główne podziały przedsiębiorstw, albo inaczej jednostek gospodarczych. Pierwszy podział to podział ze względu na charakter działalności przedsiębiorstwa. W jego skład wchodzą przedsiębiorstwa produkcyjne, przedsiębiorstwa wydobywcze, przedsiębiorstwa przetwórc

Funkcje handlu zagranicznego w gospodarce

Wiadomą sprawą jest, że gospodarka napędzana jest przez handel. Tylko dzięki niemu jest sens inwestować i obracać gotówką, bo tylko w ten sposób można ją pomnożyć. Niestety sprawa nie wygląda tak prosto w praktyce. Handel jest bardzo dynamiczny. Niektóre transakcje opłacalne dziś stają się nierentowne po nasyceniu rynku. Dlatego też warto handlować za granicą, tam gdzie pewne procesy dopiero się pojawią i co więcej można je przewidzieć. Taki handel jest wodą na młyn gospodarki krajowej. Dzięki niemu inwestorzy mogą poszerzyć działalność i inwestować zaro