Jesteś tutaj: liderkredyty.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka i finanse

Kategorie kosztów

Koszty są to wyrażone za pomocą pieniędzy wartości nakładów takich jak praca czy kapitał, zużyte w celu wytworzenia określonego dobra materialnego, produktu, czy tez konkretnej usługi. Wyróżniamy różne kategorie kosztów podzielone ze względu na dwa główne rodzaje. Pierwszym z nich jest koszty w krótkim okresie czasu, zaś drugi stanowią koszty w długim okresie czasu. Te drugie dzielimy na długookresowe koszty całkowite, długookresowe koszty i długookresowe koszty marginalne. Nieco bardziej szczegółowy podział zachodzi, gdy mamy do czynienia z kosztami w krótkim o

Produkt krajowy brutto

Możemy w różny sposób określić to jak bogate jest państwo. Istnieją bowiem rozmaite sposoby, każdy z nich ma jednak swoje wady i zalety. Ekonomiści sprzeczają się między sobą na temat dokładności różnych wzorów. Mimo wszystko jednak najczęściej stosowanym wskaźnikiem rozwoju gospodarki państwa jest PKB czyli produkt krajowy brutto. Jednak nie każde PKB oblicza się tak samo, co za tym idzie różne sposoby dają odmienne wyniki. Czym więc różnią się od siebie różne PKB? Który z nich jest najlepszy? Odpowiedzi na te pytania postaramy się opisać w tekście poni

Rodzaje bezrobocia

{AAA|BBB|CCC} Bezrobocie z jednej strony stan w którym znajduje się obywatel nie posiadający w danym okresie czasu żadnego płatnego zajęcia, zaś z drugiej strony to wszelkie zasoby siły roboczej zmniejszone o zatrudnionych. To sytuacja na rynku pracy, kiedy obywatele państwa chcą pracować, jednak aktualnie nie mogą znaleźć żadnego zatrudnienia. Wyróżniamy różne rodzaje bezrobocia. Pierwszym z nich jest bezrobocie frykcyjne. Jest ono związane z przemieszczaniem siły roboczej w układzie przestrzennym pionowym i poziomym. Kolejnym rodzajem jest bezrobocie dobrowolne. Obejmu