Jesteś tutaj: liderkredyty.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia w pigułce

Równowaga rynkowa

Zwykle w różnorakich procesach zachodzących w gospodarce robi się wszystko, aby osiągnąć równowagę. Równowaga jest to stan optymalny bynajmniej nie tylko jeśli chodzi o ekonomie czy finanse, ale również w życiu codziennym. Dlatego eksperci bardzo często dążą do tego, aby w kraju panowała równowaga rynkowa, bowiem każde odchylenie, niezależnie w którą stronę, może doprowadzić do kryzysu ekonomicznego. Aby zrozumieć na czym polega równowaga rynkowa dobrze jest najpierw poznać czym jest popyt, podaż oraz rządzące nimi prawa. Popytem określamy ilość dóbr, jak

Istota mechanizmu rynkowego

Rynek, jak i cała gospodarka funkcjonują w bardzo określony sposób, ograniczony nieco przez konkretne czynniki, które muszą zostać spełnione. Jeśli chodzi o rynek, to wyróżniamy tzw. mechanizm rynkowy, który pomaga w utrzymywaniu stałego stanu sytuacji na rynku zarówno krajowym, jak i światowym, a oprócz tego pomaga zrozumieć wszelkie prawa jakie nim rządzą i jakim musi się podporządkować. Czym właściwie jest mechanizm rynkowy i co na niego wpływa? Mechanizmem rynkowym określamy ogół wzajemnych zależności pomiędzy popytem, podażą i cenami wszystkich rynkowych

Produktywność przeciętna i końcowa

Produktywność jest to pojęcie wykorzystywane przede wszystkim przy badaniach rynku. Warto więc wiedzieć czym ona jest i na co ma wpływ oraz jaki właściwie istnieje jej podział. Z definicji wynika, że produktywność jest to stosunek ilości wytworzonej oraz sprzedanej produkcji w określonym i rozpatrywanym okresie, do ilości wykorzystywanych lub zużytych zasobów wejściowych. Istotne jest tutaj zaznaczenie, że zasoby wejściowe to różnego rodzaju zasilenia systemu i zasoby systemu, które są wykorzystywane do wytworzenia produktu końcowego. Warto również wiedzieć czym w