Jesteś tutaj: liderkredyty.pl >Posts Tagged ‘zabezpieczenia przeciwpożarowe warszawa

Papiery wartościowe

Wśród środków płatniczych, które są dostępne na rynku finansowym jednym z ważniejszych są papiery wartościowe. Dawniej był to tylko dokument, obecnie może być nim dokument lub zapis w odpowiednim systemie informatycznym. Za papiery wartościowe uznaje się przekazanie praw majątkowych lub ich części na rzecz innej osoby, która posiada – zakupiła lub otrzymała – papiery wartościowe. Wraz z nimi przejmuje się pewne prawa, możliwości, a przede wszystkim prawo do pewnych sum otrzymywanych w ramach dywidendy. Wszystkie papiery wartościowe, niezależnie od tego czy b

Tags: ,

Fundusz mieszany

Ciekawym rodzajem funduszu jest fundusz inwestycyjny mieszany. Ma on za zadanie zachować kapitał danej firmy. Głównym celem funduszu jest inwestowanie w akcje oraz obligacje. Powinny one zachować równowagę, lecz najlepszym wyjściem jest zwiększenie liczby akcji, nad obligacjami – chociaż nie przesadnie. Tego rodzaju inwestowanie ma jedną, bardzo ważną zaletę. Jest stabilniejsze od wielu innych funduszu i nie poddaje się wahaniom, które mogłyby w szybki sposób zmniejszyć ilość posiadanych środków. Stanowi to dobrze rozwiązanie nie tylko dla firm, które potrzebują

Tags: ,

Podatek od darowizny

Jeżeli jesteśmy osobą, która dostaje darowiznę, będziemy musieli najprawdopodobniej zapłacić podatek od darowizny. Prawdopodobnie, ponieważ nie jest to takie jednoznaczne jak się wydaje. Podatku tego nie muszą płacić wszyscy. Dlatego przed dostaniem odpowiedniej rzeczy, przedmiotu warto sprawdzić, jaki podatek poniesiemy, jeżeli przyjmiemy darowiznę. Jest jednak pewne, że kwota podatku liczona jest od wartości przedmiotu, po potrąceniu długów. Bardzo ważny jest fakt, w której grupie spokrewnienia się znajdujemy. Od tego też zależy, jaką wysokość podatku b

Tags: ,