Jesteś tutaj: liderkredyty.pl > Rynek walutowy > Skuteczni brokerzy

Elastyczność cenowa podaży

Tuż obok elastyczności popytu istnieje elastyczność podaży. Elastyczność cenowa podaży Jednak w momencie, kiedy przy popycie możemy wyróżnić różne rodzaje elastyczności, to podaży dotyczy tylko elastyczność cenowa. Czym w takim razie jest elastyczność cenowa podaży, oraz jak to się ma do całego mechanizmu na linii popyt – podaż? Warto prześledzić jak zmienia się elastyczność cenowa podaży w zależności od jej wartości i na co właściwie ma ona wpływ. Na sam początek warto zająć się przede wszystkim definicją.

Elastyczność cenową podaży stanowi przede wszystkim stosunek procentowej zmiany wielkości podaży danego dobra do procentowej zmiany ceny tego dobra. W zakres wartości jakie elastyczność może przybierać wchodzi zero aż do nieskończoności. Warto prześledzić jak zachowuje się podaż, jeśli przybiera określone wartości.

Jeśli elastyczność wyniesie zero, to mamy do czynienia z podażą doskonale nieelastyczną, zaś krzywa podaży jest pionowa. Elastyczność cenowa podaży W ten sposób zwykle dzieje się z podażą na dzieła sztuki, czy np. na mieszkania, które ktoś chce sprzedać w krótkim okresie czasu.

Jeśli elastyczność wynosi nieskończoność, to mamy do czynienia z podażą doskonale elastyczną. Oznacza to, że przy pewnej cenie podaż przybiera dowolne rozmiary. Mamy tu do czynienia w tym wypadku z towarami takimi jak np. piasek. W tym przypadku krzywa podaży jest pozioma.

Jeśli elastyczność podaży jest równa jeden, to mamy do czynienia z podażą wzorcową i w takim przypadku zmiana podaży jest taka sama jak zmiana ceny. Natomiast jeśli elastyczność jest większa niż jeden, to podaż jest elastyczna względem ceny, zaś procentowa zmiana podaży jest większa od procentowej zmiany ceny. Elastyczność cenowa podaży Na odwrót natomiast jest jeśli elastyczność jest mniejsza niż jeden.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.