Jesteś tutaj: liderkredyty.pl > Podatki > Dla kogo ulga internetowa?

Czym jest cło i jakie wyróżniamy jego rodzaje?

Cło to opłata, która jest pobierana przez pracowników państwowych, czyli celników, przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju. Czym jest cło i jakie wyróżniamy jego rodzaje? Wyróżniamy różne rodzaje cła. Po pierwsze: cło z punktu widzenia kierunku obrotu towarowego. Dzielimy je na importowe, czyli to sprowadzane zza granicy; są to opłaty pobierane przy imporcie danego towaru; oraz eksportowe czyli to wywożone z danego kraju, czyli opłaty pobierane przy wywozie towarów; a także tranzytowe, które stanowi opłatę pobieraną od towarów zagranicznych przewożonych przez obszar danego kraju

Drugi podział cła to ze względu na kryterium celu. Pierwszym z nich jest cło fiskalne, zatem jego głównym celem będzie uzyskanie wpływów finansowych do budżetu państwa. Następnie istnieje cło ochronne, którego celem będzie ochrona krajowych producentów przed konkurencją zagraniczną, i tutaj należy podać wyszczególnienie, że specjalną odmianą ceł ochronnych są cła wychowawcze. Kolejne cło to prohibicyjne, którego celem będzie uniemożliwienie importu towarów, których przywóz uznano za niepożądany. Czym jest cło i jakie wyróżniamy jego rodzaje? Czwartym już rodzajem jest cło odwetowe, które stosuje się jako reakcja na dyskryminacyjne decyzje innego państwa. I w końcu ostatnie cło wyrównawcze, które głównie jest skierowane przeciwko dostawcom zewnętrznym stosującym tzw. nieuczciwe praktyki.

Trzeci podział cła jaki istnieje to ten ze względu na sposób podejmowania decyzji o wysokości stawki celnej. W ten sposób mamy cła autonomiczne, konwencyjne i preferencyjne. Pierwsze z nich daje państwu całkowitą swobodę w określaniu wysokości cła. Drugie z nich daje państwu dość ograniczoną swobodę w określaniu stawek cła. Czym jest cło i jakie wyróżniamy jego rodzaje? Natomiast trzecie tyczy się jedynie dostawców zagranicznych, którym dane państwo chce zapewnić szczególnie korzystne warunki dostępu do swego rynku.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.