Jesteś tutaj: liderkredyty.pl > Konto bankowe > Konto dla studenta

Co kształtuje system podatkowy danego kraju?

Systemy podatkowe każdego kraju to przede wszystkim szereg różnego rodzaj uporządkowanych zasad, które pomagają w utrzymaniu stałego dopływu gotówki do budżetu państwa. Co kształtuje system podatkowy danego kraju? Chociaż w każdym kraju system podatkowy wygląda nieco inaczej, to jednak warto przyjrzeć się czynnikom jakie go kształtują. Bardzo szybko okaże się, że są one bardzo do siebie podobne, co więcej, skupiają się na tym samym. Czynniki kształtujące systemy podatkowe możemy podzielić na trzy główne grupy, które z kolei składają się ze swoich podgrup.

Pierwszą grupą są czynniki ekonomiczne. W obrębie tej grupy mamy do czynienia z trzema różnymi czynnikami. Pierwszym z nich jest dobry wybór właściwych źródeł podatkowych. Bez tego budżet państwa nie byłby zasilany w sposób regularny. Do tego dochodzi kolejny czynnik, czyli wybór odpowiedniego momentu procesu gospodarczego w danym kraju. Jest to istotne, bowiem procesy gospodarcze odgrywają dużą rolę jeśli chodzi o dochody państwa. Co kształtuje system podatkowy danego kraju? No i trzecim czynnikiem jest właściwe i precyzyjne określenie podmiotu gospodarczego, który ma być objęty obowiązkiem podatkowym, oraz ustalanie właściwej wysokości nakładanych podatków.

Kolejną grupą są czynniki zewnętrzne. Skupiają się one na wszystkim co się dzieje poza granicami danego kraju. W ten sposób do czynników zewnętrznych możemy zaliczyć występującą na świecie koniunkturę gospodarczą, a także rolę danego państwa w gospodarce światowej. Odgrywa to istotną rolę w tworzeniu systemu podatkowego.

Ostatnia grupa czynników, to czynniki wewnętrzne, czyli te które w sposób bezpośredni oddziaływają na system podatkowy. Co kształtuje system podatkowy danego kraju? Są to warunki społeczno-gospodarcze panujące w kraju, jego stopień rozwoju gospodarczego, to jaki w nim występuje typ ustroju politycznego, oraz jakie właściwie są rola i zakres władzy państwowej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.